Apdrošināšana

Apdrošināšana

Saviem Klientiem - Mastercard Standard maksājumu karšu lietotājiem - piedāvājam iegādāties apdrošināšanas sabiedrības AAS "BALTA" piedāvāto gada ceļojumu apdrošināšanu ar izdevīgiem nosacījumiem.

Ceļojumu apdrošināšana sniedz papildu drošību ceļojuma laikā un pasargā no neparedzētiem izdevumiem un uztraukumiem.

Mastercard Standard ceļojumu apdrošināšana

Apdrošinātie riski

Medicīniskie izdevumi
Zobārstniecība
Medicīniskais transports
Slimnieka repatriācija
Medicīniskais transports mītnes zemē
Tuvinieka ierašanās ceļojuma izdevumi
Bērna evakuācija
Medicīniskie palīglīdzekļi
Repatriācija nāves gadījumā
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs
Atpūtas aktivitātes
Ceļojuma dokumenti
Nelaimes gadījumi

Kopējā apdrošinājuma summa

Apdrošinājuma summa

80 000 EUR
200 EUR
80 000 EUR 
80 000 EUR
200 EUR
15 000 EUR
20 000 EUR
300 EUR
80 000 EUR
5 000 EUR
80 000 EUR
100 EUR
10 000 EUR

80 000 EUR

* Apdrošināšana ir spēkā 180 (simtu astoņdesmit) dienas viena gada laikā, katrā atsevišķā braucienā nepārsniedzot 45 (četrdesmit piecas) dienas pēc kārtas.

* Apdrošināšanas līguma darbības teritorija ir apdrošināšanas sertifikātā norādītā teritorija, izņemot Apdrošinātā pilsonības valsti, pastāvīgās dzīvesvietas valsti un valsti, kas izsniegusi Apdrošinātajam pastāvīgās vai termiņuzturēšanās atļauju.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, lūdzam zvanīt uz BALTA Palīdzības diennakts dienestu pa tālruni +371 67 500 174

AAS "BALTA" Ceļojumu apdrošināšanas polises noteikumi