Open Banking testa platforma

Eiropas Otrā Maksājumu pakalpojumu direktīva (PSD2) paredz banku pienākumu nodrošināt piekļuvi klientu datiem jebkuram atbilstoši licencētam uzņēmumam. Tādejādi bankas dod iespēju trešām pusēm – pakalpojumu sniedzējiem radīt jaunas paaudzes digitālos risinājumus finanšu jomā, kas klientiem ļauj vēl ātrāk, ērtāk un vienkāršāk pārvaldīt kontus un veikt maksājumus, nezaudējot stingro datu aizsardzību un drošību.

AS “Reģionālā investīciju banka”, ievērojot PSD2 prasības, ar 25.02.2019. atver pieeju Open Banking platformas testa videi trešajām pusēm (finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem (fintech), jaunuzņēmumiem, lietojumprogrammu izstrādātājiem).

Kas ir RIB Open Banking?

Tā ir platforma, kas dod iespēju licencētiem pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot lietojumprogrammu saskarni (API) pieslēgties Bankas infrastruktūrai un izveidot saviem klientiem jaunākās paaudzes digitālos risinājumus finanšu jomā.  

Platforma šobrīd var tikt izmantota testēšanas un izstrādes mērķiem. Tajā ir pieejami tikai testa dati, kas nav reāli, īsti klientu dati (caur testēšanas mehānismu nenotiks jutīgas informācijas apmaiņa). 

Ko būs iespējams testēt RIB Open Banking?

Platformā, izmantojot API, būs pieejama funkcionalitāte maksājumu ierosināšanas un konta informācijas pakalpojumu testēšanai ar testa datiem.

Kā piekļūt RIB Open Banking?

Lai iegūtu piekļuvi, lūdzu nosūtiet uz Bankas e-pasta adresi [email protected] šādu informāciju:

- Kontaktpersonas vārds, uzvārds

- Kontaktpersonas e-pasta adrese

- Uzņēmuma nosaukums

- Uzņēmuma darbības apraksts

- Licences numurs*

- IP adrese, no kuras plānojat pieslēgties.

*  Maksājumu iestādes vai Elektroniskās naudas iestādes izsniegtais licences numurs. Institūciju, kuras ir tiesīgas izsniegt šīs licences, saraksts pieejams šeit.

Ja licences iegūšana šobrīd ir  procesā (ir iesniegts attiecīgs pieteikums kādai no sarakstā uzskaitītajām institūcijām), lūdzu to norādīt.

Divu darba dienu laikā Bankas pārstāvis sazināsies ar Jums un nodrošinās ar nepieciešamo dokumentāciju un pieejas tiesībām testa videi.

AS “Reģionālā investīciju banka” nodrošinās atbalstu pieslēguma un funkcionālai testēšanai, kā arī ir atvērta jaunām idejām un iespējām. Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Banku pa e-pastu [email protected]