Informācija klientiem

Informējam, ka AS “Reģionālā investīciju banka” (turpmāk - RIB), ievērojot PSD2 prasības, sākot ar 01.06.2019. atver Maksājumu ierosināšanas un Konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk Trešajām pusēm) pieeju RIB Open Banking platformai.

Kas ir PSD2 un RIB Open Banking?  

PSD2 ir Eiropas Otrā Maksājumu pakalpojumu direktīva, kas uzliek  bankām pienākumu, pēc klienta pieprasījuma, nodrošināt jebkuram atbilstoši licencētam uzņēmumam piekļuvi klienta informācijai.

RIB Open Banking platforma ļauj licencētām Trešajām pusēm, izmantojot lietojumprogrammu saskarni (API), pieslēgties RIB infrastruktūrai un apmainīties ar informāciju.  

Tādējādi Banka sniedz iespēju Trešajām pusēm radīt jaunas paaudzes digitālos risinājumus finanšu jomā, kas klientiem ļaus vēl ātrāk, ērtāk un vienkāršāk pārvaldīt kontus un veikt maksājumus, saglabājot stingro datu drošību un aizsardzību, ko nodrošina banka.

Kas ir Trešās puses?

Trešās puses ir pakalpojumu sniedzēji (finanšu tehnoloģiju uzņēmumi (fintech), jaunuzņēmumi, lietojumprogrammu izstrādātāji u.c.), kas ir saņēmuši licenci šādu pakalpojumu nodrošināšanai.

Trešās puses licencē valsts iestādes, kas regulē un pārrauga maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību. Latvijā tā ir Finanšu kapitāla tirgus komisija (FKTK), bet, lūdzu, ņemt vērā, ka Trešā puse var būt licencēta jebkurā Eiropas savienības valstī.

Kādus pakalpojumus Trešās puses var nodrošināt?

RIB nodrošina iespēju Trešajām pusēm savos risinājumos piedāvāt šādus pakalpojumus:

-       Kontu saraksta atspoguļošanu*

-       Konta atlikumu atspoguļošanu*

-       Konta pārskata nodrošināšanu*

-       SEPA maksājuma inicēšanu

 *RIB Trešajai pusei sniegs informāciju tikai par tiem kontiem, par kuriem Jūs dosiet atļauju. Kad pirmo reizi izmantosiet Trešo pušu pakalpojumu, lūgsim Jums Bankas Internetbankā norādīt kontus un to, cik bieži ļaujat Trešajai pusei iegūt informāciju par tiem.

Ko tas nozīmē man kā klientam?

Līdz 31.05.2019 savu kontu informāciju jūs varējāt skatīt un iniciēt maksājumus tikai no RIB Internetbankas.

Sākot ar 01.06.2019 RIB sniedz  iespēju Trešajām pusēm nodrošināt jums digitālus risinājumus (piemēram, lietotnes), kuros ir iespēja pārvaldīt savus RIB kontus un iniciēt maksājumus.  Praktiski tas nozīmēs, ka jums būs iespēja no kāda Trešās puses risinājuma autorizēties RIB Internetbankā un saņemt šos servisus ne Internetbankā, bet citā lietotnē.  

 Kam pievērst uzmanību?

1)    Trešās puses vienmēr ar Jums slēgs līgumu par pakalpojumu izmantošanu. Lūdzu iepazīstieties ar līguma nosacījumiem!

2)    Atļauju skatīt noteiktus kontus un to skatīšanās biežumu, jūs sniegsiet un apstiprināsiet RIB Internetbankā. Trešā puse nesaņems informāciju par citiem kontiem, ja vien Jūs pats neizvēlēsieties to mainīt. Jebkuras izmaiņas, ko vēlēsieties veikt, būs jāiniciē Trešās puses programmatūrrisinājumā, kas Jūs novirzīs uz RIB internetbanku.

3)    Maksājums vienmēr būs jāparaksta ar Digipass kodiem. Lūdzu, vienmēr, pirms parakstīšanas, pārbaudiet maksājuma detaļas.

Saistībā ar augstāk aprakstītājām izmaiņām sākot ar 01.06.2019. stājas spēkā izmaiņas Internetbankas pakalpojumu lietošanas noteikumos.  Jauno noteikumu redakciju varat skatīt šeit.

 

Jautājumu, problēmu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar Banku!