01.06.2019 relīze

AS “Reģionālā investīciju banka” (turpmāk - RIB), ievērojot PSD2* prasības, sākot ar 01.06.2019. atver Maksājumu ierosināšanas un Konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk Trešajām pusēm) pieeju RIB Open Banking platformai

 
 
Pieslēgties RIB Open Banking platformai ir iespējams tām Trešajām pusēm, kuras ir saņēmušas:
  • finanšu uzraudzības iestāžu** izsniegtu licenci;
  • QWAC (Qualified Website Authentication Certificate) sertifikātu, kas atbilst PSD2 regulējošajam tehniskajam standartam ( Regulatory Technical Standards (RTS)) 
Platforma nodrošina Maksājumu ierosināšanas un Konta informācijas pakalpojumus.
 
Aicinām Jūs, pirms pieslēgšanas RIB Open Banking platformai, izmēģināt testa platformu. Plašāka informācija par testa platformas izmantošanu pieejama šeit
 
 
Jautājumu, problēmu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar Banku, izmantojot e-pastu [email protected]
 
 
* PSD2 (Payment Service Directive 2)- Eiropas Otrā Maksājumu pakalpojumu direktīva, kas paredz banku pienākumu nodrošināt piekļuvi klientu datiem jebkuram atbilstoši licencētam uzņēmumam. Latvijā tās nosacījumi iestrādāti Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā.
** Trešās puses licencē valsts iestādes, kas regulē un pārrauga maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību. Latvijā tā ir Finanšu kapitāla tirgus komisija (FKTK).  Pilns saraksts ar iestādēm, kuras ir tiesīgas izsniegt šīs licences pieejams šeit
 
 
Ar cieņu,
RIB

PSD2 API specifikācija un izmantošanas instrukcija (spēkā līdz 31.07.2019)