Par banku

Reģionālā investīciju banka (RIB) ir pieredzes bagāta, mūsdienīga Eiropas banka, kas, pateicoties profesionālai komandai, elastīgai un inovatīvai pieejai, spēj nodrošināt saviem klientiem augstas kvalitātes bankas pakalpojumus un produktus, īpašu lomu atvēlot uzņēmumu kreditēšanai un finansējuma piesaistei.

Atvērti

Mēs novērtējam klientu uzticību un esam orientēti uz abpusēji veiksmīgu sadarbību ilgtermiņā, tāpēc esam pieejami, draudzīgi un atvērti ikdienas komunikācijā.

Ātri

Kompetence, profesionālisms un gadiem uzkrātā pieredze ļauj mums pieņemt ātrus un vienlaicīgi pārdomātus lēmumus.

Elastīgi

Mums ir laiks un vēlme iedziļināties katra klienta vajadzībās, nebaidoties arī no sarežģītiem un komplicētiem gadījumiem, tādejādi nodrošinot iespēju piedāvāt visatbilstošāko risinājumu katram klientam.

Vēsture
Bankas dzimšanas dienu mēs svinam 14. septembrī, kad tika pieņemts lēmums par bankas izveidi. Pēc pavisam neilga brīža, 2001. gada 3. oktobrī, Latvijas Uzņēmumu reģistrs tika papildināts ar jaunu akcijas sabiedrību “Reģionālā investīciju banka” un iegūta kredītiestādes licence.

Kopējais bankas pamatkapitāls šobrīd sastāda 32,33 milj. EUR. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR un viena akcija dod tiesības akcionāru sapulcē uz vienu balsi.
Pēc 2019. gada 27. decembrī notikušajām pēdējām izmaiņām akcionāru sastāvā patlaban RIB lielākais akcionārs ir SIA „SKY Investment Holding”, kurai pieder 44,004% akciju. Vairāk nekā 10% akciju pieder arī Jurijam Rodinam (19,998%), bankai A/S „Pivdennij” (13,761%), Markam Bekkeram (10,573%)
Pārējās bankas akcijas pieder trīs juridiskām personām un vienai fiziskai personai. Tām kopā pieder 18,264% bankas kapitāla daļu, bet nevienai no tām atsevišķi nepieder vairāk par 10% bankas kapitāla daļu.

44,004% "SKY Investment Holding"
19,998% Jurijs Rodins
13,761% A/S "Pivdennij"
10,573% Marks Bekkers

RIB Padome pārstāv akcionāru intereses un tās galvenais pamatuzdevums ir kontrolēt Valdes darbību. Padome tiek ievēlēta uz pieciem gadiem, tās sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi ceturksnī un RIB* padome sastāv no pieciem Padomes locekļiem.
Pēdējās izmaiņas RIB Padomes sastāvā LR Komercreģistrā tika reģistrētas 2018. gada 20. decembrī.

Jurijs Rodins

Padomes priekšsēdētājs

Marks Bekkers

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Alla Vanecjanc

Padomes locekle

Dmitrijs Bekkers

Padomes loceklis

Irina Buc

Padomes locekle

Bankas valdes locekļi tiek ievēlēti uz pieciem gadiem. Valdes pamatfunkcija ir bankas ikdienas darbības nodrošināšana. Pašlaik RIB valdes sastāvā ir pieci locekļi.

* LR Uzņēmumu reģistrā banka ir reģistrēta kā AS "Reģionālā investīciju banka"

Aleksandrs Jakovļevs

Valdes priekšsēdētājs

Andrejs Gomza

Valdes loceklis

Alda Odiņa

Valdes locekle

Dace Gaigala

Valdes locekle

Vita Matvejeva

Valdes locekle

Vita Matvejeva