Tirdzniecības finansēšana

Pieredzējusi, mūsdienīga un profesionāla banka, kas nodrošina augstas kvalitātes finanšu pakalpojumus un elastīgu pieeju.

Mums ir ievērojama pieredze tirdzniecības finansēšanā, tāpēc saviem klientiem varam nodrošināt ātru un profesionālu servisu. Ja Jūs aktīvi nodarbojaties ar preču eksportēšanu vai importēšanu un regulāri iegādājaties preces no ārvalstu partneriem vai pārdodat viņiem savas preces, tad izvēlieties kādu no dokumentāro operāciju pakalpojumiem, ar kuru palīdzību varam samazināt Jūsu darījumu riskus.

Darījumi

Dokumentārās operācijas

Dokumentārās operācijas ir bankas pakalpojumu kopums, kurus plaši izmanto starptautiskajā tirdzniecībā, lai pasargātu darījumu dalībniekus no iespējamiem riskiem, tādiem kā piegādes, apmaksas, valūtu svārstību, juridiskajiem un citiem ar uzņēmējdarbību saistītiem riskiem.

Akreditīvi

AkreditīviAkreditīvs ir tā izdevējbankas neatsaucamas saistības samaksāt akreditīva saņēmējam noteiktu naudas summu saskaņā ar akreditīva nosacījumiem, pretī saņemot akreditīva nosacījumiem atbilstošus dokumentus.

Importa akreditīvs – akreditīvs, kuru izdod banka, pamatojoties uz klienta aizpildītu pieteikumu. Banka apkalpo pircēju.
Eksporta akreditīvs – akreditīvs, kuru banka saņem un paziņo akreditīva saņēmējam. Banka apkalpo pārdevēju.

Ieguvumi

Eksportētājam

 • Izslēgts risks, ka pircējs var atteikties no preces vai nespēj veikt apmaksu, jo spēkā ir bankas neatsaucamas apmaksas saistības.
 • Akreditīvs var kalpot kā finansēšanas instruments.

Importētājam

 • Preču kvalitāti un apjomu nodrošina pieprasītie un iesniegtie dokumenti.
 • Apmaksa tiek veikta tikai pret dokumentiem, kas atbilst akreditīva prasībām.

* Nodrošinājums - preču importētājam nepieciešams savlaicīgi rezervēt naudas līdzekļus apmaksai. Par nodrošinājumu var kalpot naudas līdzekļi bankā vai cits bankai pieņemams nodrošinājums.
Akreditīvu darījumi tiek veikti saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) Vienotajiem noteikumiem „Kredīta vēstuļu vienotās paražas un prakse” (ICC publikācija Nr. 600, 2007.g.).

Inkaso

Dokumentārais inkasoVeicot dokumentāro inkaso, pircēja un pārdevēja bankas kalpo kā starpnieki, ar kuru palīdzību pārdevējs nodod pircējam ar preces nosūtīšanu saistītos un tās saņemšanai nepieciešamos dokumentus. Banka iesniegtos dokumentus nodod pircējam apmaiņā pret tūlītēju samaksu vai arī pret atliktā maksājuma saistību apstiprinājumu. 

Pievērsiet uzmanību, ka šī norēķinu forma neietver iesaistīto banku saistības un bankas nevar ietekmēt pircēja izvēli veikt vai neveikt samaksu. Dokumentāram inkaso ir apmaksas instrumenta funkcijas. 

Ieguvumi

Eksportētājam

 • Zemākas izmaksas kā akreditīvam.
 • Darbības tiek veiktas secīgi - nogādā dokumentus, saņem apmaksu.

Importētājam

 • Zemākas izmaksas kā akreditīvam
 • Izvēles iespēja veikt vai neveikt samaksu.
 • Nav nepieciešams savlaicīgi rezervēt naudas līdzekļus apmaksai vai veikt priekšapmaksu.
 • Preču kvalitāti un apjomu nodrošina pieprasītie un iesniegtie dokumenti.

Dokumentārā inkaso darījumi tiek veikti saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) Vienotajiem noteikumiem „Inkaso vienotie noteikumi” (ICC publikācija Nr. 522, 1995.g.).

Garantija

Bankas garantijaGarantija ir tās izdevējbankas neatsaucamas saistības veikt tūlītēju maksājumu garantijas saņēmējam, ja garantijas saņēmējs ir iesniedzis atbilstošu prasību saskaņā ar garantijas noteikumiem.

Bankas garantija tiek plaši izmantota gan vietējā uzņēmējdarbībā, gan starptautiskajā tirdzniecībā.

Bankas garantijai ir drošības līdzekļa funkcijas, kas kalpo kā atlīdzības instruments par neērtībām, kas radušās garantijas pieprasītāja pienākumu neizpildes gadījumā.

Daudzkārtējas bankas garantijas izsniegšanas nodrošināšanai iespējams noformēt bankas garantijas līniju.

 

Ieguvumi

Garantijas pieprasītājam

 • Saistību nodrošinājumam paredzētie naudas līdzekļi glabājas bankā.
 • Garantijas prasības apmaksa tiek veikta tikai pēc atbilstoša pieprasījuma saņemšanas.

Garantijas saņēmējam

 • Ir saņemtas neatsaucamas bankas saistības veikt tūlītēju maksājumu, ja netiek pildīti garantētie pienākumi.

 

 

* Nodrošinājums - garantijas pieprasītājam, bankas klientam, nepieciešams savlaicīgi rezervēt naudas līdzekļus iespējamo saistību izpildei. Par nodrošinājumu var kalpot naudas līdzekļi bankā vai cits bankai pieņemams nodrošinājums.

Garantiju darījumi tiek veikti saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības Palātas (ICC) Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees) (ICC publikācija Nr. 758, 2010.g.)

Dokumenti

Akreditīvu izdošanas noteikumi
Pieteikums Akreditīva izdošanai
Pieteikums akreditīva dokumentu iesniegšanai
Garantiju apkalpošanas noteikumi
Pieteikums garantijas izniegšanai
Eksporta dokumentārā inkaso pieteikums
Pilns pakalpojuma cenrādis "Dokumentārās operācijas"

Citi produkti

Produkti, kas varētu interesēt

Kontakti

Sazinieties ar mums

Pieejami

Labprāt atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem bankas darba laikā. Zvaniet pa tālruni +371 67 359 000zvanīt

Atsaucīgi

Palīdzēsim ne tikai rast atbildes uz Jūsu jautājumiem, bet piedāvāsim arī individuālus risinājumus. Rakstiet uz e-pastu [email protected] rakstīt

Banka, kas saprot Jūsu unikālās vajadzības.

Pievienojieties un kļūstiet par mūsu klientu!

Captcha image
Paldies, Jūsu dati veiksmīgi nosūtīti.
Datu kļūda. Lūdzu, pārbaudiet ievadītos datus!
Notikusi kļūda, atkārtojiet vēlāk!