Valūtas, finanšu tirgus darījumi

Piedāvājam saviem klientiem veikt valūtu maiņas un finanšu instrumentu darījumus.

Valūtas darījumi
 • Piedāvājam klientiem slēgt šādus valūtas darījumus:
 • valūtas maiņas darījumi ar valutēšanas datumu līdz otrajai bankas darba dienai pēc darījuma noslēgšanas datuma (Spot);
 • nākotnes valūtas maiņas darījumi ar valutēšanas datumu, kas nav īsāks kā trīs bankas darba dienas no darījuma noslēgšanas datuma (Forward);
 • valūtas mijmaiņas darījumi (Swap).

Finanšu instrumentiPiedāvājam veikt finanšu instrumentu pirkšanas un pārdošanas darījumus, slēgt Reverse Repo un Repo darījumus ar parāda vērtspapīriem.

Informācija

EMIR2012. gada 4. jūlijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (turpmāk – EMIR [European Market Infrastructure Regulation]).

Uz ko attiecas EMIR?

EMIR regula attiecas uz visām juridiskajām personām, kas no 2012. gada 16. augusta ir veikušas vai nākotnē plāno veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

Uz kādiem darījumiem attiecas EMIR?
EMIR regula attiecas uz darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, piemēram:

 • iespēju (options),
 • valūtas nākotnes (forward),
 • mijmaiņas (swap),
 • maržinālajiem valūtu tirdzniecības (margin forex) u.tml. darījumiem.

Galvenās EMIR prasības:

 • ziņot par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, jaunizveidotām specializētām iestādēm – darījumu reģistriem;
 • ieviest riska ierobežošanas paņēmienus darījumos, kas nepakļaujas obligātajam klīringam pie centrālajiem darījuma partneriem;
 • pienākums veikt darījumu klīringu (tīrvērti) pie centrālajiem darījuma partneriem, ja tīrvērtes slieksnis ir pārsniegts;
 • riska ierobežošanas pasākumi.

Kādi ir riska ierobežošanas pasākumi?
Riska ierobežošanas pasākumi atkarīgi no darījumu apjoma un daudzuma. Tie ietver darījumu savlaicīgu apstiprināšanu, portfeļu saskaņošanu, strīdu izšķiršanas kārtību. EMIR prasības paredz portfeļa pārskata saskaņošanu vismaz vienu reizi gadā, taču saskaņošanas biežums ir atkarīgs no atvērto darījumu (darījumi, kuriem vēl nav iestājies beigu termiņš) skaita. Ievērojot šo prasību, RIB klientiem sagatavos portfeļa pārskata atskaiti.
Saskaņā ar EMIR prasībām darījumu partneriem, kuri slēdz ārpusbiržas sarežģīto finanšu instrumentu darījumus, jāvienojas par strīdu risināšanas kārtību gadījumā, ja rodas domstarpības saistībā ar konkrēto darījumu. Strīdu izšķiršanas procesa apraksts tiks iekļauts līgumā par finanšu tirgus darījumiem un klientam tiks paziņots par attiecīgajiem grozījumiem, izmantojot klienta apstiprinātos saziņas kanālus.

Ziņošana par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem
Ziņošana ir informācijas sniegšana par noslēgtajiem darījumiem specializētām iestādēm – darījumu reģistriem. Ziņošana veicama līdz nākamās darba dienas beigām pēc darījuma noslēgšanas vai darījuma noteikumu grozīšanas. Pienākums ziņot darījumu reģistriem par darījumiem ar ārpusbiržā tirgotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem ir ieviests no 2014. gada 12. februāra.

Klienta pienākums saistībā ar EMIR
Ņemot vērā, ka pienākums ziņot ir abām darījumu pusēm, t.i., gan klientam, gan bankai, klienta ērtībām piedāvājam iespēju klienta vārdā ziņot darījumu reģistram par attiecīgajiem darījumiem, kas veikti ar RIB. Lai banka varētu veikt ziņošanu par atvasināto finanšu instrumentu darījumiem klienta vārdā, klientam ir jāsaņem starptautiskais juridiskās personas identifikācijas (Legal Entity Identifier – LEI) numurs, kas jāpaziņo bankai.

LEI numurus izsniedz jebkura no pre-LOUs (Local Operating Units) apstiprinātajām organizācijām. Apstiprināto pre-LOUs organizāciju saraksts pieejams http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf.

Papildu informācija par EMIR pieejama http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR.

LEI kodsLEI kods (Legal Entity Identifier) ir starptautisks 20 zīmju kods, kas tiek piešķirts juridiskai personai, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem. Piešķirtais kods ir unikāls un paliek nemainīgs visu juridiskās personas darbības laiku. LEI koda reģistrācija var aizņemt līdz divām nedēļām, un par LEI koda reģistrāciju un uzturēšanu tiek piemērota komisijas maksa. LEI koda saņemšanai piedāvājam izvēlēties kādu no starptautiski sertificētām organizācijām, izvērtējot izsniedzēju piedāvājumus un paredzamās izmaksas:
https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations#
 
Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu regulu Nr. 600/2014, Eiropas Komisijas 2016. gada 28. jūlija Deleģēto regulu (ES) Nr. 2017/590, ES Regulu 2017/105 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2012, sākot ar 2017. gada 1. novembri LEI kods (Legal Entity Identifier) ir obligāts starptautisks identifikators visām juridiskām personām, kuras veiks šādus darījumus ar finanšu instrumentiem:
 • valūtu maiņas nākotnes darījumus (FX Forward);
 • valūtu mijmaiņas darījumus (FX Swap);
 • valūtu ārpusbiržas opciju un procentu likmju mijmaiņas darījumus;
 • nākotnes līgumus (futures);
 • biržā tirgoto opciju darījumus.
Atbilstoši EMIR prasībām juridiskām personām, kas veic darījumus ar augstāk minētiem finanšu instrumentiem, ir pienākums par šādiem darījumiem ziņot vienā no tirdzniecības repozitorijiem.
Ziņošana ir informācijas sniegšana par noslēgtajiem darījumiem specializētām iestādēm – darījumu reģistriem, kas nepieciešama nopietnākai uzraudzībai un lielākai tirgus caurspīdīguma nodrošināšanai. Darījumu reģistru mērķis ir apkopot, apstrādāt, analizēt, glabāt un nodot uzraudzības iestādēm informāciju par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Ziņošana veicama līdz nākamās darba dienas beigām pēc darījuma noslēgšanas vai darījuma noteikumu grozīšanas.
Ņemot vērā, ka pienākums ziņot ir abām darījumu pusēm, t.i., gan klientam, gan bankai, klienta ērtībām piedāvājam iespēju klienta vārdā ziņot darījumu reģistram par attiecīgajiem darījumiem, kas veikti ar banku. Lai banka varētu veikt ziņošanu par darījumiem klienta vārdā, klientam ir jāsaņem starptautiskais juridiskās personas identifikācijas (Legal Entity Identifier – LEI kods) numurs, kas jāpaziņo bankai.
Sākot ar 2018. gada 3. janvāri LEI kods nepieciešams arī juridiskām personām, kas veic darījumus ar Eiropas Ekonomikas zonas biržās tirgotajiem finanšu instrumentiem:
 • akcijām,
 • parāda vērtspapīriem,
 • biržā tirgotajiem fondiem.

Nodrošinot augsta līmeņa apkalpošanas servisu, mēs piedāvājam LEI koda saņemšanas noformēšanu klienta vārdā saskaņā ar bankas noteikto pakalpojumu cenrādi.

Dokumenti

Informatīvs materiāls par finanšu instrumentiem
Finanšu instrumentu un ar tiem saistīto darījumu risku raksturojums
Finanšu instrumentu korespondējošo kontu saraksts
Finanšu rīkojumu izpildes vietu un starpniekinstitūciju saraksts
Pamatinformācijas dokuments (SWAP)
Pamatinformācijas dokuments (FORWARD)
Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas noteikumi
Vispārējā informācija par AS "Reģionālā investīciju banka" un tās sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem
Interešu konfliktu novēršanas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus
Rīkojumu izpildes politika ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā
Informācija par 5 labākajām izpildes vietām 2023.gadā
Pieteikums ieguldījumu pakalpojumu saņemšanai

Citi produkti

Produkti, kas varētu interesēt

Kontakti

Sazinieties ar mums

Pieejami

Labprāt atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem bankas darba laikā. Zvaniet pa tālruni +371 67 359 000zvanīt

Atsaucīgi

Palīdzēsim ne tikai rast atbildes uz Jūsu jautājumiem, bet piedāvāsim arī individuālus risinājumus. Rakstiet uz e-pastu [email protected] rakstīt

Banka, kas saprot Jūsu unikālās vajadzības.

Pievienojieties un kļūstiet par mūsu klientu!

Captcha image
Paldies, Jūsu dati veiksmīgi nosūtīti.
Datu kļūda. Lūdzu, pārbaudiet ievadītos datus!
Notikusi kļūda, atkārtojiet vēlāk!